YBC TV

New York ?
Nej, men väl utsikten från mediasalen i M7 där vi kommer ha vår TV-studio på YBC.
Kan man få en bättre bakrund för våra sändningar


    
Innan vi har egenproducerat material lägger vi här ut intressanta och inspirerande föreläsningar som på ett eller annat sätt är kopplade till YBC's profil och verksamhets-inriktning

 

Sir Ken Robinson - Do schools today kill creativity?


Fredrik Härén - Kunskapens Dag


Hans Rosling - Gapminder


Steve Jobs Speech at Stanford Univerity

Comments