Bra att veta

Policy angående byte av ämne
Skolan har policys gällande byte av ämne. På nationellt program gäller att endast individuellt val, valbar kurs och språk (språk kan endast bytas mot annat språk) kan bytas och det måste ske senast två veckor efter kursstart. För elever på IB-programmets senare år gäller särskild policy. De fullständiga policydokumenten hittar du under "Blanketter/info".
 
 
 
 
SL-kort
Vid terminstarten delar vi ut SL-kort till alla elever som är berättigade till det. Det är alltså inte möjligt att få sitt SL-kort innan skolan börjar eftersom korten levereras till skolan i samband med skolstart.
 

Eleven ska ha minst 6 km mellan hemmet och skolan och då räknar man resvägen.

Med hemmet avses den adress som eleven är folkbokförd på.

www.hitta.se under rubriken ”Vägbeskrivning” kan man lägga in sin hemadress plus skolans adress (Marcusplatsen 7, 131 54 Nacka) och får då en uträkning i kilometer.

Vid gränsfall när det gäller antal kilometer bör man kontakta sin hemkommun för att få reda på vad som gäller. Elever folkbokförda i Nacka kommun får dock alltid terminskort eftersom det ingår i skolpengen.
 

Terminsbiljetten du får från skolan laddas på SL access-kort.  Den gäller vardagar 04.30-19.00 under en termin. Vill du uppgradera så att du kan åka dygnet runt, köper du till Fritidsbiljett till ditt Access-kort. Detta gör du på SL-center eller hos ombud.

En nyhet är att SL Access-kort har förlustgaranti! Garantin innebär att resenären kan få ett nytt kort med motsvarande innehåll som fanns på det förlorade kortet då det spärrades av SL. För att få tillgång till garantin krävs att resenären registrerar SL Access-kortets nummer på Mitt SL på sl.se. För ungdomar under 16 krävs att målsman registrerar.

Läs mer på www.sl.se

 
 

Studiebidrag

Studiebidrag betalas ut till elever under 20 år. Eleven behöver inte ansöka om bidraget, det sker automatiskt via skolan. Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden och det betalas vanligtvis ut för fyra månader på hösten (september-december) och sex månader på våren (januari-juni). Den första utbetalningen för terminen sker normalt den sista bankdagen i september. Eleven kan få studiebidrag tidigast från och med kvartalet efter det att man fyllt 16 år. Mer information hittar om studiebidraget finns på www.csn.se

 

 Här hittar du också information om Extra tillägg för de familjer som har en låg inkomst: http://www.csn.se/2.128/2.173/2.406/1.1414
 
 
 


Sjuk- och frånvaroanmälan
Du som förälder sjukanmäler ditt barn först och främst via Schoolsoft. Separat information om Schoolsoft kommer hem via eleverna. Myndiga elever sjukanmäler sig på telefon 718 77 10 innan klockan 9.30 varje dag. Det går bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen, kom ihåg att uppge namn, klass och datum för de dagar du kommer att vara frånvarande.
 
 
 
Läsårsdata 14/15

Höstterminen börjar måndagen den 18 augusti för åk 1

Skolstart för åk 2 och 3 onsdag den 20 augusti

Höstlov vecka 44


Datum för komplettering och prövningFörsäkringar

Alla elever folkbokförda i Nacka är olycksfallsförsäkrade i försäkringsbolaget Sverigeskador AB under skoltid och fritid. Det gäller elever i kommunal och fristående skola belägen i eller utanför Nacka.

Även elever från andra kommuner som har valt att gå i skola i Nacka omfattas av försäkringen. Observera att kommunens försäkring bara gäller olycksfall.

Mer information hittar du här:

Försäkring

 

 

 

 

 

Comments