Meritkurser, meritpoäng och områdesbehörigheter

En sammanfattning av fakta från vhs, www.studera.nu

Från och med hösten 2010 har du möjlighet att få extra poäng att lägga till på ditt jämförelsetal från gymnasieskolan.  Oavsett vilken utbildning du söker kan du för vissa kurser får meritpoäng i:
moderna språk, engelska och matematik.

Förutom meritpoäng från dessa meritkurser kan du även få meritpoäng från kurser som är meriterande för en viss utbildning, områdeskurser.
Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal. Betyget skall vara lägst godkänd för att få meritpoäng. Högre betyg ger inte högre poäng.

Meritkurser
Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 poäng

Språk 1
steg 3 ger 0,5 poäng
steg 4 ger 1,0 poäng
steg 5 eller högre ger 1,5 poäng
Bara den högsta nivån räknas

Språk 2
lägst steg 2 - ger 0,5 meritpoäng om du redan har 1,0 poäng från språk 1


Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg framgår av slutbetyget eller inte. Om du får 1,5 poäng för språk 1 har du redan uppnått maxpoäng för moderna språk.
Obs! med moderna språk räknas inte svenska och engelska

Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng
Kurs B ger 0, 5 poäng
kurs C ger 1,0 poäng*

*för att få kunna tillgodoräkna sig 1,0 meritpoäng för Engelska C ska inte Engelska B krävas för särskild behörighet. Om Engelska B krävs för särskild behörighet ger Engelska C 0,5 meritpoäng.

Meritpoäng för matematik – max 1,0 poäng
Har du betyg i en kurs som ligger en nivå över behörighetskravet får du 0,5 meritpoäng.

Exempel:
1. om du har läst Matematik B och den utbildning du kräver grundläggande behörighet (Ma A) , får du 0,5 poäng.

Exempel: 2. Om du söker en utbildning som kräver Matematik C och du har läst Matematik E och fått minst betyget godkänt får 1,0 poäng dvs maxpoäng för matematik.

Om en utbildning kräver Matematik B och du läst matematik får du ändå bara räkna 1,0 poäng.

Meritpoäng för områdeskurser – max 1 poäng
Områdeskurser är kurser från gymnasiet som anses vara speciellt värdefulla för en viss utbildning. Kurser krävs inte för behörighet utan anses som relevanta för en speciell studieinriktning.

 - En områdeskurs som omfattar 100 poäng ger 0,5 poäng
 - En områdeskurs som omfattar 100 poäng ger 0,25 poäng

Det finns 17 olika områdesbehörigheter och för att veta vilka kurser som ger meritpoäng för en viss utbildning måste du ta reda på vad som gäller för just den utbildningen som du är intresserad av. Se vilka områdesbehörigheter det finns för respektive utbildningsområde: områdesbehörigheter

 

 

 

Underordnade sidor (1): Områdesbehörigheter
Comments