Stipendier

skickad 18 feb. 2010 04:36 av Okänd användare   [ uppdaterad 1 okt. 2010 05:25 av Okänd användare ]
Tips på Stipendier för gymnasieelever &
för eftergymnasiala studier & utlandsstudier/praktik:

Helge AX:son Johnsons Stiftelse
:
http://www.haxsonj.se/
Delar ut stipendier till bland annat, kortare studieperioder, utlandsstudier för studier på högre nivå.
Bidrag kan sökas för utbildning och studier på gymnasienivå för studier vid svenska läroanstalter.

Axel och Sofia Alms stiftelse
:
http://www.almsstiftelse.org/
Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier för läsåret 2010/2011 till behövande unga
som studerar vid gymnasium eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier.


Anna Whitlocks minnesfond
: http://www.whitlocks.se/
Delar bland annat ut stipendier till Stipendier åt studerande ungdomar, bosatta inom Stor-Stockholm
och med särskild fallenhet för studier, tillhörande grundskolans högstadium eller gymnasieskolan.

Ragnhild Frykbergs stiftelse:
http://www.rfrykbergstiftelse.com/
Beviljar studiebidrag för att väl meriterade studenter skall kunna fullfölja sina studier
och sin forskning vid svenska eller utländska universitet men vi vill också uppmuntra studenter
som inte har "allting gratis" att uppnå sina studiemål.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse:
http://www.bremerstipendier.se/
Delar ut stipendier till kvinnor under 35 år för eftergymnasial utbildning, minst 2-årig på heltid
och som leder till yrkeskompetens ex. ingenjör, konstnär, läkare, jurist.

Länsstyrelsen:
http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx
Stor databas med ca 12.000 stiftelser som delar ut stipendier för olika ändamål.
Skriv sökord för att underlätta urval, ex. ”studier”, ”idrott”, ”hantverk”.

Ekologiska ungdomsstiftelsen:
http://ekologiskaungdomsstiftelsen.com/
Ekologiska Ungdomsstiftelsen delar varje år ut ett stipendium på 10.000 kr till en ung person
som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle.
Stipendiet ges i första hand till redan befintliga projekt som kan utvecklas med hjälp av stipendiesumman.
Comments