Räkna ut ditt betygssnitt

skickad 10 sep. 2010 06:38 av Okänd användare   [ uppdaterad 1 okt. 2010 05:26 ]

Så här räknas jämförelsetalet ut

1  Först ges dina betyg dessa siffervärden:      
Icke godkänd 0        
Godkänd 10         
Väl godkänd 15         
Mycket väl godkänd 20     

Siffervärdet för varje betyg multipliceras sedan med kursens gymnasiepoäng. Exempelvis Väl godkänd i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 15 X 100 = 1 500. På detta sätt räknas betygsvärdet fram för varje kurs.

3  Samtliga betygsvärden adderas, eller läggs ihop. Summan blir ett värde i storleksordningen 25 000 till 50 000.

4  Det här sammanlagda betygsvärdet divideras (delas) med den totala poängsumman för de betygssatta kurser (IG, G, VG, MVG) som ingår i ditt slutbetyg.

Det tal du då får fram, är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

5  För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med de kompletteringar du gjort för

  • behörighet
  • utbyte
  • tillägg (gäller inte dig som går ut 2010 eller senare)

Meritpoängen tillkommer


Till jämförelsetalet läggs sedan meritpoäng - för dig som får tillgodoräkna dig dessa. Det  högsta sammanlagda värdet av alla meriter för sökande med slutbetyg kan då bli 22,5. Det maximala meritvärdet någon kan uppnå är alltså 22,5.

På hemsidan www.studentum.se kan man räkna ut sitt betygssnitt.
Där får du även bra information om olika slags utbildningar både i Sverige och utomlands.


Comments