Meritpoäng till högskolan

Meritpoäng till högskolan.
 
När du går ut gymnasiet får du en gymnasieexamen med ett betygssnitt på 20.0. Ovanpå det snittet kan du få meripoäng som är på max 2,5 poäng.
Om du exempelvis har A i alla dina kurser får du ett snitt på 20,0.  Har du läst ex. engelska 7 och matte 2b och 3b + moderna språk steg 3 kan du totalt få 22,5 i snittbetyg (om inte dessa kurser krävs för behörighet)
 
Dessa kurser ger meritpoäng (om de inte krävs för särskild behörighet)
Moderna språk steg 3,4 och 5 (med 0,5 poäng vardera med max 1,5 poäng)
Matematik 2,3 och 4 (med 0,5 poäng vardera, men max 1,5 poäng)
Engleska 7 (1,0 poäng)
 
Det finns även "områdeskurser" som ger meritpoäng.
Se bifogat dokument nedan.
 
 

skickad 1 okt. 2010 05:43 av Okänd användare   [ uppdaterad 1 okt. 2010 05:44 ]

Räkna ut ditt betygssnitt

skickad 10 sep. 2010 06:38 av Okänd användare   [ uppdaterad 1 okt. 2010 05:26 ]

Så här räknas jämförelsetalet ut

1  Först ges dina betyg dessa siffervärden:      
Icke godkänd 0        
Godkänd 10         
Väl godkänd 15         
Mycket väl godkänd 20     

Siffervärdet för varje betyg multipliceras sedan med kursens gymnasiepoäng. Exempelvis Väl godkänd i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 15 X 100 = 1 500. På detta sätt räknas betygsvärdet fram för varje kurs.

3  Samtliga betygsvärden adderas, eller läggs ihop. Summan blir ett värde i storleksordningen 25 000 till 50 000.

4  Det här sammanlagda betygsvärdet divideras (delas) med den totala poängsumman för de betygssatta kurser (IG, G, VG, MVG) som ingår i ditt slutbetyg.

Det tal du då får fram, är maximalt 20,00. Det avrundas till två decimaler.

5  För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med de kompletteringar du gjort för

  • behörighet
  • utbyte
  • tillägg (gäller inte dig som går ut 2010 eller senare)

Meritpoängen tillkommer


Till jämförelsetalet läggs sedan meritpoäng - för dig som får tillgodoräkna dig dessa. Det  högsta sammanlagda värdet av alla meriter för sökande med slutbetyg kan då bli 22,5. Det maximala meritvärdet någon kan uppnå är alltså 22,5.

På hemsidan www.studentum.se kan man räkna ut sitt betygssnitt.
Där får du även bra information om olika slags utbildningar både i Sverige och utomlands.


skickad 10 sep. 2010 06:34 av Okänd användare


Vill du göra högskoleprovet?

skickad 23 aug. 2010 06:17 av Okänd användare   [ uppdaterad 1 okt. 2010 05:21 ]

Högskoleprovet kan ge dig en bättre chans att komma in på högskolan eftersom du då söker i två kvoter. En kvot med bara ditt slutbetyg och en kvot med slutbetyg som grundbehörighet med resultat från högskoleprovet
Du kan göra högskoleprovet hur många gånger du vill och det bästa resultatet används. I fem år gäller ditt resultat.
Det kostar 350 kr att anmäla dig och det kan du göra fram till och med den 15 februari 2011.
Provet skrivs den 2 april 2011. Plats för provet får du reda på senare.
 
Gå in på länken och anmäl dig:https://www.studera.nu/studera/314.html
Där kan du även träna på interaktiva prov som förberedelse inför provet.
 
Lycka till!!

Dina studier på YBC- BC programmet

skickad 23 aug. 2010 05:54 av Okänd användare   [ uppdaterad 22 sep. 2010 05:45 ]

Har du koll på vilka kurser du läser och hur många poäng  behöver för att få ett slutbetyg?
 
För att få ett slutbetyg efter åk 3, måste du ha sammanlagt 2500 poäng. Om du ska vara behörig för att sedan söka till högskolan måste du ha minst betyget godkänt på 2250 poäng och i så fall lägst betyget IG på resten. MEN du kan inte ha IG i svenska A eller B/svenska som andraspråk, engelska A eller matematik A.
Du ska ha 200 poäng Valbara kurser och 300 poäng Individuella valbara kurser. Du läser 150 poäng Individuella valbara kurser under åk 2 och resterande Valbara och Individuella valbara kurser under åk 3.
 
Jag kommer ut i klasserna under höstterminen och berättar mer om det.
 
Om du själv vill läsa om detta kan du gå in på: https://www.studera.nu/studera/561.html
 
 

skickad 30 mars 2010 10:42 av Okänd användare   [ uppdaterad 1 okt. 2010 05:22 av Okänd användare ]

 

Stipendier

skickad 18 feb. 2010 04:36 av Okänd användare   [ uppdaterad 1 okt. 2010 05:25 av Okänd användare ]

Tips på Stipendier för gymnasieelever &
för eftergymnasiala studier & utlandsstudier/praktik:

Helge AX:son Johnsons Stiftelse
:
http://www.haxsonj.se/
Delar ut stipendier till bland annat, kortare studieperioder, utlandsstudier för studier på högre nivå.
Bidrag kan sökas för utbildning och studier på gymnasienivå för studier vid svenska läroanstalter.

Axel och Sofia Alms stiftelse
:
http://www.almsstiftelse.org/
Axel och Sofia Alms stiftelse avser att dela ut stipendier för läsåret 2010/2011 till behövande unga
som studerar vid gymnasium eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier.


Anna Whitlocks minnesfond
: http://www.whitlocks.se/
Delar bland annat ut stipendier till Stipendier åt studerande ungdomar, bosatta inom Stor-Stockholm
och med särskild fallenhet för studier, tillhörande grundskolans högstadium eller gymnasieskolan.

Ragnhild Frykbergs stiftelse:
http://www.rfrykbergstiftelse.com/
Beviljar studiebidrag för att väl meriterade studenter skall kunna fullfölja sina studier
och sin forskning vid svenska eller utländska universitet men vi vill också uppmuntra studenter
som inte har "allting gratis" att uppnå sina studiemål.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse:
http://www.bremerstipendier.se/
Delar ut stipendier till kvinnor under 35 år för eftergymnasial utbildning, minst 2-årig på heltid
och som leder till yrkeskompetens ex. ingenjör, konstnär, läkare, jurist.

Länsstyrelsen:
http://www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/SSearch.aspx
Stor databas med ca 12.000 stiftelser som delar ut stipendier för olika ändamål.
Skriv sökord för att underlätta urval, ex. ”studier”, ”idrott”, ”hantverk”.

Ekologiska ungdomsstiftelsen:
http://ekologiskaungdomsstiftelsen.com/
Ekologiska Ungdomsstiftelsen delar varje år ut ett stipendium på 10.000 kr till en ung person
som bidragit till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle.
Stipendiet ges i första hand till redan befintliga projekt som kan utvecklas med hjälp av stipendiesumman.

Utlandsstudier

skickad 6 feb. 2010 08:21 av Okänd användare   [ uppdaterad 28 apr. 2010 00:01 ]

Funderar du på att studera utomlands? På Syoguiden webb finner du mycket information och tips om studier utomlands.
 www.syoguiden.com/utlandsstudier/

skickad 6 feb. 2010 08:16 av Okänd användare   [ uppdaterad 23 aug. 2010 03:20 av Okänd användare ]

 
 

länktips

skickad 4 feb. 2010 03:12 av Okänd användare   [ uppdaterad 28 apr. 2010 00:02 ]

 
 
 
Här hittar du all samlad information om högskolestudier i Sverige och utomlands.
 

www.vhs.se

Verket för högskoleservice. Information om högskoleutbildning, antagningsstatistik, räkna ut ditt jämförelsetal meritvärde m.m.


www.csn.se

Centrala studiestödsnämnden


www.saco.se

Sacos databas med intressetest och olika yrkens framtidsutsikter


www.ky.se

Kvalificerad yrkesutbildning.


www.mytellus.com

Information om jobb och studier utomlands


www.arbetsformedlingen.se

Arbetsförmedlingens sida för studier och jobbsökning. Klicka på yrken/studier om du vill läsa om olika yrken,utbildning och framtidsutsikter. Du kan du också göra ett intresstest som ger dig olika yrkesförslag.


www.hogskoleprovguiden.se

Högskoleprovguiden är en onlineutbildning där du kan förbättra ditt högskoleprovsresultat med hjälp av bland annat genomgångar och övningar

 

 

 

1-10 of 11