[Namnlös]‎ > ‎

VILL DU KÄNNA DIG MINDRE STRESSAD? FÅ KUNSKAP OCH VERKTYG OM HUR DU KAN HANTERA DIN STRESS?

skickad 3 dec. 2012 23:27 av Johanna Gagner
Då är Du välkommen att anmäla Dig till YBCs kurs ”Att hantera stress”!
Kursen bygger på ACT, Acceptance and Comminttment Theraphy, som är en KBT-teknik
(kbt=kognitiv beteendeterapi). Forskning är gjord på innehållet i kursen och man har kunnat
konstatera positiva resultat.

Vi kommer att träffas fem gånger ( ev sex gånger) med start tisdagen den 22 januari kl 15.15-
16.15. Därefter träffas vi varannan torsdag. Det blir således torsdagarna den 22/1, 5/2, 19/2, 5/
3 och 12/3.

Kursledare är kurator Marianne

Anmälan gör Du via mail till marianne.kullenberg@ybc-nacka.se
Sista anmälningsdag är den 15 januari.

Om kursen blir fulltecknad kommer anmälningsdatum och årskurs prioriteras.

Den kunskap och de verktyg Du får med Dig har Du användning för hela
livet!!!

Välkommen!

Marianne
Comments