[Namnlös]‎ > ‎

Till samtliga elever - information om frånvaro

skickad 4 okt. 2012 02:22 av Susanne Monto

CSN ansvarar för att administrera och betala ut studiehjälpen, det statliga studiestödet till gymnasiestuderande. I studiehjälpen ingår studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. CSN:s uppgift är även att hantera gymnasieskolornas rapporter om så kallad ogiltig frånvaro, i vanligt tal kallat skolk.

All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Skolorna ska rapportera till CSN när en elev skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om eleven åker bort på semester utan att skolan har godkänt det.

På YBC har vi en rutin då vi kontrollerar samtliga elevers frånvaro månadsvis. De elever som har återkommande frånvaro och som överstiger några få timmar under en 30-dagarsperiod, kommer att få ett brev hemskickat. Detta brev innehåller en varning om att om inte skolket upphör till nästkommande månad så måste skolan rapportera vidare till CSN. Även andra bidrag så som t ex bostadsbidrag och underhåll kan påverkas om studiebidraget blir indraget. Läs mer om vad som händer med studiebidraget vid skolk på CSN:s hemsida: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/krav/skolk

 Vi ser helst att sjuk- och frånvaroanmälan görs via Skola24, vårt frånvaroprogram. Föräldrar och myndiga elever kan få ett konto i Skola24 och ska då kontakta receptionen.

Sjukanmälan kan också göras via telefon på 08-718 77 10 och det går bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Sjukanmälan/frånvaroanmälan ska göras så tidigt som möjligt och uppge ditt namn, klass och datum för de dagar du är frånvarande. Du måste alltså ringa in anmälan varje dag om du inte redan på förhand vet om din frånvaroperiod.

Vi vill påminna alla elever om att det är endast myndiga elever som kan sjukanmäla sig själva. Frånvaroanmälan som omyndig elev gör själv kommer att räknas som otillåten frånvaro/skolk.

 

Hälsningar

Skolledningen

Comments