[Namnlös]‎ > ‎

The Core bjuder in till årsmöte

skickad 25 mars 2011 03:27 av Okänd användare   [ uppdaterad 25 mars 2011 03:35 ]
Dag: Måndagen den 11 april 2011 Tid:  Klockan 16.00 Plats: Plan 4, Torget

Alla får komma! Sista dagen för motioner är den 28 mars. Om du vill vara med i styrelsen, så berätta det för oss i styrelsen senast den 4 april.


Dagordning
§1. Mötets öppnande 
§2. Val av ordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare för årsmötet. 
§3. Fastställande av röstlängd 
§4. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
§5. Fastställande av dagordning 
§6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§7. Behandling av propositioner och motioner
§8. Val av 
§8.1 Ordförande
§8.2 Resterande styrelse
§8.3 Revisorer
§8.4 Valberedning 
§9. Övriga frågor
§10. Årsmötet avslutas


Comments