[Namnlös]‎ > ‎

Stipendier att söka!

skickad 16 sep. 2013 01:18 av Johanna Gagner

Stipendier

Stipendier du kan söka från stiftelser och fonder.

Gålöstiftelsen

Stipendier delas ut till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm. Gäller endast för gymnasieungdomar på nationellt program. Båda föräldrarnas inkomster måste redovisas även om föräldrarna är åtskilda. Inkomsten får inte överstiga 450.00 kr för sammanboende föräldrar och 500.000 kr för särboende föräldrar. Din mentor ska skriva ett rekommendationsbrev och betyg ska bifogas.

Ansökan görs digitalt via Gålöstiftelsens hemsida. www.galostiftelsen.se

Ansökningsperioden är 1 november till 1 feberuari och ansökan görs via hemsidan.

Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans donationsstiftelse

Sökande ska ha visat goda studieresultat och vara i behov av ekonomiskt bidrag. Stipendier lämnas ej för resor. Ansökan inlämnas i februari 2014.

Ansökningsformulär finns på www.advokatjelder.se

Anders Otto Swärds och Ulrika Eklunds stiftelse

Stipendium till gymnasieungdomar i Storstockholm som har en studiebegåvning och ekonomiska svårigheter. Det krävs svenskt medborgarskap. Stipendier kan sökas före 1 februari, 1 maj och 1 oktober.

Ansökningsformulär och mer information finns på www.corpnordic.com

Stockholms Stads fonder

Det finns ett flertal fonder som elever i Stockholms skolor kan söka medel för.

Gå in på www.stockholm.se/stiftelser och skriv ut ansökningsblanketten i pdf format. Du kan också får information per telefon, 08-508 29800, genom kontakt med Donationsstiftelsegruppen.

Höstterminens ansökningsperiod är 26 augusti till 15 oktober 2013.

Vid eventuella frågor, kontakta: Donationsstiftelsegruppen, tel 08-508 29 800 eller via mail: funktion.stiftelser@stockholm.se

Pontus Nohres stiftelse

Stipendium ges till behövande unga för utbildning på gymnasienivå. Enbart till elever med godkända resultat. Ansökan skickas in under perioden 1-20 juni.

Blanketten hämtas på www.pontusnohresstiftelse.se

Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Stipendium ges enbart till pojkar, företrädelsevis till fader- och moderslösa pojkar. Ansökningstid januari - februari 2014. Se hemsida för aktuella datum.

Det finns inga ansökningsblanketter, den sökande skriver en egen ansökan som ska styrkas av kurator eller rektor.

För ytterligare information, se www.skolverket.se eller Madeleine Nilsén telefon, 08-527 33476.

Axel och Sofia Alms stiftelse

Stipendium delas ut till behövande gymnasieungdomar som har godkända studieresultat. Ansökan görs under tiden 15 september - 15 oktober 2013.

Ansökningsformulär kan hämtas på www.almsstiftelse.org

Sparbankernas Barn- och ungdomsstiftelse

Stipendier kan ges till ungdomar som förlorat en eller båda föräldrarna eller som på annat sätt drabbats av  traumatisk händelse. Stiftelsen tillkom efter flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004.

Ansökan görs digitalt under hösten 2013, nästa ansökan ska vara inmatad senast tisdag 3 september. Mer information finns på www.sbus.se

Majblomman

Majblommans lokalföreringar delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Bidragen sökes av föräldern på särskild blankett. Ansökningsdatum är 15 maj, 5 september och 15 november. Läs mer på deras hemsida.

Övrigt

Mer om stipendier kan du söka själv på olika sätt:

Studentum

Stipendieguiden

Alla studier

Du kan få hjälp av olika företag mot betalning för att hitta stiftelser och fonder som delar ut stipendier:

www.stipendieinfo.se

www.globalgrant.com

www.stipendier.nu

Lycka till!

Kurator
 

 

 


Comments