[Namnlös]‎ > ‎

Skolverket skriver om YBC, introveckan mm

skickad 26 aug. 2010 00:10 av daniel.lundqvist@ybc-nacka.se   [ uppdaterad 26 aug. 2010 00:28 ]

http://itforpedagoger.skolverket.se/forskning_utveckling/utveckling/2010/entreprenorskap/

För ungt entreprenörskap är it en självklarhet

23 augusti 2010 | Stig-Roland Rask

Öppna digitala arbetsytor gör det enklare för elever på gymnasieskolan Young Business Creatives (YBC) att samarbeta med verksamheter i närmiljön. Det berättar Daniel Lundqvist, biträdande rektor för skolan.

Gymnasieskolan Young Business Creatives (YBC) i Nacka kommun har Mälardalens Högskola, två friskolor och flera företag som närmaste grannar – i samma hus. M7, som huset heter, är en nybyggd kunskapsgalleria med kreativitet och innovation som ledord. I ett unikt samarbete mellan kommunala och fristående aktörer delar man på restaurang, service, hälsovård och idrottshall. Tanken med gallerian är att skapa arenor där utbildning, näringsliv och forskning kan mötas.

― Läget skapar spännande möjligheter till samarbeten, gemensamma aktiviteter och pedagogiskt utbyte, menar Daniel Lundqvist, biträdande rektor för skolan. Här kan vi hjälpa eleverna att bygga relationer med omvärlden, lokalt och globalt. Eleverna ska känna att de flyttar upp ett steg från högstadiet och ansluter till ett vuxnare sammanhang som innebär ett större ansvarstagande. Tanken är att skolan ska vara en kreativ mötesplats där eleverna kan arbeta med meningsfulla projekt i samarbete med näringslivet medan de går i skolan.

Elever skapar relationer till verksamheter i närmiljön

Första veckan varje år genomför alla nya elever ett projekt som handlar om att lära känna närområdet där skolan är belägen. De får uppdraget att presentera det utbud av kultur, handel, forskning och näringsliv som finns runt skolan. Resultatet visas sedan på en öppen tillställning som alla, inklusive föräldrar, bjuds in till. Detta arbete bygger relationer till hundratals företag i närmiljön och skapar framtida möjligheter att hålla kontakter och utvidga skolans traditionella gränser.

― Vi har erfarenhet av att när elever gör skarpa projekt med externa samarbetspartners vässar de sig och blir bättre, berättar Daniel Lundqvist. För att elever ska nå så bra resultat som möjligt är det viktigt att frigöra den potential som finns hos dem. Vi försöker skapa rutiner och förväntningar som lockar till ett kreativt förhållningssätt där det finns utrymme att pröva och ta risker. Det måste finnas marginaler som också gör det tillåtet att misslyckas.

Ett annat exempel på att skolan kan vara något mycket mer än bara sitt kursinnehåll är att man driver en intern tv-kanal där alla sorters verksamheter i huset och närområdet får plats. Man skapar därmed ett mervärde i området och bygger ett meningsfullt sammanhang runt kursmålen. Skolan ser det som viktigt att arbeta med verkliga uppdrag och konkreta uppgifter som har värden för hela närsamhället.

― Tanken om entreprenörskap är ständigt närvarande i allt vi gör och en helt integrerad del av ett arbetssätt där eleverna lär sig planera, genomföra, redovisa och marknadsföra sina idéer, menar Daniel Lundqvist. Entreprenörskap i skolan kan ibland reduceras till att handla om hur man startar företag, men det finns oerhört mycket mer i detta begrepp. Det handlar om att lösa problem, ta ansvar, visa uthållighet och skapa resultat – helt enkelt om att etablera en attityd där man ser möjligheterna och inte hindren.

Idag måste man aktivt gå in och tolka läroplanens stora övergripande mål kring demokrati och aktivt medborgarskap på ett nytt sätt, menar Daniel Lundqvist. Vad innebär det att vara en aktiv medborgare i en sammankopplad värld där alla frågor har globala perspektiv? Och det räcker inte med att förstå detta, man ska också vara aktiv och kreativ i praktisk mening så att man känner ett ägarskap. Det globala hamnar lätt långt bort och någon annanstans. Skolans utgångspunkt är att det globala perspektiven och utmaningarna ofta finns mycket nära och detta måste skolan även bidra till att utveckla och socialisera in ungdomarna i.

Öppna digitala arbetsytor gör det enklare att samarbeta

Alla elever och lärare på YBC har tillgång till trådlösa öppna nätverk och bärbara datorer som de själva administrerar. De har också tillgång till en intranät-lösning byggd på Google Apps som innebär att de kan dela arbetsytor med vem de vill i hela världen.

Den första veckan bygger eleverna sin egen digitala plattform i form av en publik webbplats. Där uppmuntras de att dela med sig, där bloggar de och där lägger de ut sina filmer. Dessutom skapar de sina specifika kurssidor för varje projekt där de själva avgör vilka som ska inbjudas. Det handlar naturligtvis om lärarna och andra samarbetspartners, men även om föräldrarna.

Det fina är att när elevens intressen, talanger och övriga informella lärande blir synligt för lärarna innebär det att de tidigare ganska skarpa gränserna mellan hem, skola och fritid, samt mellan det formella och det informella lärandet suddas ut. Eleven känner sig mer bekräftad och inbjuden och mindre som ett objekt i ett kurssystem. Detta blir en direkt effekt av att du skapar en arbetsyta som du delar med världen och där skolans uppgifter bara är en del av helheten.

― En uppkopplad skola utmanar det linjära sättet att tänka kring lärande, det vill säga att läsa kurser från a till ö och sedan tenta av, fortsätter Daniel Lundqvist. Trots att det inte har något stöd i forskningen så är det fortfarande den mest förekommande undervisningsstrategin. Vi strävar efter ett mer naturligt lärande som mer liknar ett organiskt växande. En god konsekvens av ett bra teknikinförande är att lärprocessen blir mer transparent, mer sammanlänkad, att den bygger tydligare helheter jämfört med den mer fragmentiserade undervisningen som vi tidigare sett.

Skolan uppmuntrar elever att ta egna initiativ

― Bland det mest inspirerande man ser är när elever sätter igång spännande projekt som inte är initierade av lärare eller skola, berättar Daniel Lundqvist entusiastiskt. Till exempel hade vi några flickor som ville dra igång ett arbete för att skapa gemenskap mellan de fyra nya skolor som flyttade in i huset. Inga lärare hade tid att engagera sig i detta under höstterminens sista hektiska veckor. Men flickorna lät sig inte nedslås utan organiserade och arrangerade ändå ett evenemang som de kallade ”Snow-show” till vilket man bjöd in de andra skolorna.

Idag har detta vuxit till ett årligen återkommande stort kulturevenemang som engagerar hela samhället. Elever använder alla sina kanaler och kontakter för marknadsföringen, sina delade arbetsytor naturligtvis och inte minst Facebook.

― På YBC är det inte förbjudet med MSN, Facebook, dataspel eller mobiltelefoner, säger Daniel Lundqvist. De är verktyg och plattformar som kan användas kreativt i lärandet. Vi får naturligtvis ibland tydliggöra syftet och hjälpa elever att prioritera sina studier och kursmål. Det är viktigt att skolan är närvarande och utmanar eleverna på deras egen arena.Comments