[Namnlös]‎ > ‎

Påminnelse prövning/omprov 16 maj

skickad 10 maj 2012 01:04 av Susanne Monto

Extra tillfälle för de elever som behöver göra prövning i kurser med betyget IG och även för de som ska göra omprov i någon kurs.

Onsdag 16 maj, kl. 13.00-17.00, aula 4

 

Anmälan görs senast kl.11.00 dagen innan prövningstillfället och går till på följande sätt:

Det är elevens ansvar att kontakta undervisande lärare i kursen för att få nödvändig information om prövningens/omprovets utformning samt det eventuella förberedande material som kan behövas. Detta görs innan anmälan! Anmälan görs i receptionen.

 

Inför den skriftliga prövningen lämnar prövande lärare provmaterialet till receptionen. Detta material ska vara försett med elevens namn och klass samt kursens namn.


Det är upp till den för prövningen/omprovet ansvarige läraren som bestämmer vilket av ovanstående datum som blir aktuellt.

 

Organisation gällande själva prövningstillfället, t ex sal, provvakter, material m m görs av ansvarig skolledare.

 

 

Comments