[Namnlös]‎ > ‎

Information om rapportering av skolk

skickad 20 feb. 2012 02:17 av Susanne Monto

Den 1 januari 2012 ändrades rutinen för när gymnasieskolorna ska rapportera elever som skolkar. Ett krav för att få studiebidrag är att eleven studerar på heltid. CSN har sedan 2003 haft en rutin som säger att gymnasieskolorna ska rapportera in skolk när den otillåtna frånvaron uppgår till cirka 20 procent eller mer. CSN har tagit bort den gränsen och nu ska skolan i stället rapportera elever med otillåten frånvaro när den är mer än några enstaka timmar och när den sker vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om elev exempelvis reser bort på semester utan att skolan godkänt det.

På YBC kommer vi, precis som tidigare, ha en rutin då vi kontrollerar samtliga elevers frånvaro månadsvis. De elever som har återkommande frånvaro och som överstiger några få timmar under en 30-dagarsperiod, kommer att få ett brev hemskickat. Detta brev innehåller en varning om att om inte skolket upphör till nästkommande månad så måste skolan rapportera vidare till CSN. Även andra bidrag så som t ex bostadsbidrag och underhåll kan påverkas om studiebidraget blir indraget. Läs mer om vad som händer med studiebidraget vid skolk i bifogat informationsblad från CSN.

Vi vill påminna alla elever om att det är endast myndiga elever som kan sjukanmäla sig själva. Frånvaroanmälan som omyndig elev gör själv kommer att räknas som otillåten frånvaro/skolk.

Sjukanmälan ska göras via telefon på 08-718 77 10 och det går bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Sjukanmälan/frånvaroanmälan ska göras så tidigt som möjligt och uppge ditt namn, klass och datum för de dagar du är frånvarande. Du måste alltså ringa in anmälan varje dag om du inte redan på förhand vet om din frånvaroperiod.

Föräldrar och myndiga elever kan få ett konto i frånvaroprogrammet Skola24 och ska då kontakta receptionen.

Ett informationsbrev gällande dessa nya frånvarorutiner kommer att skickas hem till samtliga elevers föräldrar.

Eftersom information kommer ut nu tar vi naturligtvis hänsyn till detta när vi tittar på frånvarostatistiken i februari.

Hälsn.

Skolledningen

Comments