BC2 & BC3 Start ht 2010

Under de första dagarna gäller följande:


Onsdag
9.00              Samling på Torget plan 4 tillsammans med IB2 & IB3.

ca 9.30         Uppdelning i klasser. BC2a är med Glenn (klassansvarig), BC2b är med Jenny (klassansvarig), BC3a är med                     Charlotte & Emelie (klassansvariga) & BC3b är med Emma (klassansvarig). Lite info, lite SL-kort och lite                        sociala aktiviteter.

ca 11.00        Lunch

11.50            BC2-orna är med Emelie. BC2a planerar BC-eftermiddagen som är på fredag. BC2b får vidare                                         instruktioner av Emelie. Slut för dagen senast kl. 14.00. (Ingen MaB & ingen Mentorstid.)

                    BC3-orna har lektioner enligt schema. (FekB med BC3b kommer inte att hålla på till 14.30.) Ingen                                Mentorstid.

Torsdag
                    Lektioner för BC2 enligt schema på förmiddagen. Dock start kl. 8.45 för BC2b istället för kl. 8.30. Räkna                        med att ha aktiviteter, alltså inte enligt schema på eftermiddagen.

                    Lektioner för BC3 enligt schema hela dagen. Start för samtliga kl. 8.45.

Fredag       
8.45              Lektioner för samtliga enligt schema på förmiddagen (dock start kl. 8.45). Ingen Försäljning och service för                     år 3 denna fredag.

                    BC-eftermiddag kl. 11.30-14.30.

                    Samling 11.30 Torget plan 4


Lektioner enligt normalt schema måndag 30 augusti.

Tisdag 31 augusti är det prövningar för de som anmält sig till det. Övriga har lektioner enligt schema.

Välkomna tillbaka!

Team BC

Comments