[Namnlös]‎ > ‎

Hälsosamtal åk 2

skickad 15 mars 2010 11:41 av Susanne Monto

Under förra läsåret 08/09 erbjöds ni inte det hälsosamtal som skolhälsan har i uppdrag att utföra med alla elever som går i åk 1. Anledningen till att samtalet uteblev berodde på att skolan vid detta tillfälle inte hade tillgång till en skolsköterska. Sedan förra terminen finns skolhälsan att tillgå med skolsköterska Maria Harrsjö. För att kompensera missat hälsosamtal erbjuder skolan alla elever i åk 2 en möjlighet att ta igen detta samtal. Hälsosamtalet tar cirka 20 minuter och är till för att stötta elevens hälsoliv samt motivera och kartlägga goda vanor som på kort och lång sikt kan skapa möjligheter till ökat välbefinnande. På grund av tidsbrist har inte befintlig skolsköterska möjlighet att hålla i dessa samtal utan istället kommer ni att få träffa mig, Jeanette Johansson, som arbetar som skolsköterska på Gustav Vasa skolan inne i Stockholm.

 

Hälsosamtalen är förlagda på fredagar och ni får kallelse via mail. Samtalet kommer att hållas i kuratorns rum, plan 4. Vid eventuell ändring av lokal hänvisas ni via lapp på dörren vart samtalet skall äga rum. Om ni inte är intresserad av erbjudet hälsosamtal eller om tiden inte passar så vore jag tacksam om ni hörde av er snarast möjligast via mail.

Välkomna!

 

Med Vänliga Hälsningar

Jeanette Johansson

Skolsköterska

 

Mail: jeanette.johansson@nacka.se

Comments