[Namnlös]‎ > ‎

”Att hantera stress”!

skickad 7 dec. 2011 01:26 av Jenny Remes
VILL  DU  KÄNNA DIG MINDRE STRESSAD?
FÅ KUNSKAP OCH VERKTYG OM HUR DU KAN HANTERA DIN STRESS?

 

Då är Du välkommen att anmäla Dig till YBCs kurs ”Att hantera stress”!

Kursen bygger på ACT, Acceptance and Comminttment Theraphy, som är en KBT-teknik (kbt=kognitiv beteendeterapi). Forskning är gjord på kursen och man har kunnat konstatera

positiva resultat.

 

Det är vi, Emelie Hallberg och Marianne Kullenberg, som  tillsammans håller i kursen.

Vi kommer att träffas fem gånger med start onsdagen den 25 januari kl 15-17. Därefter träffas vi varannan onsdag. Det blir således onsdagarna den 25/1, 8/2, 22/2, 7/3 och 21/3.

 

Anmälan gör Du till Emelie eller Marianne via mail.

emelie.hallberg@ybc-nacka.se                

Vi vill ha Din anmälan senast den 16 januari.

Om kursen blir fulltecknad kommer vi att gå efter anmälningsdatum och årskurs.

Vår ambition är att hålla kursen en gång per termin eller läsår.

 

Den kunskap och de verktyg Du får med Dig kan Du ha användning hela livet!!!

 

 

Välkommen!

 

Emelie och Marianne

Comments