Kontakt

Du kan alltid e-posta till YBC på: info@ybc-nacka.se
Vi svarar som regel inom max 24 timmar.

Vårt telefonnummer är 08 - 718 77 10
YBC:s postadress är:   
 YBC
 Nacka kommun
 131 81 Nacka

Besöksadresen till YBC i Kunskapsgallerian:

YBC
Marcusplatsen 7
131 34 Nacka

Besöksadressen till YBC:s tilfälliga lokaler (hösten -08):
 YBC
 Planiavägen 7
 131 34 Nacka

Comments